Borne Sulinowo + poligon radziecki | mapa turystyczna | GPS 3D

 

Skala: Borne Sulinowo 1:10.000 | Poligon radziecki 1:50.000


Format: ~B2


Język: polski


Rok wydania: 2014


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-60286-25-8

Kup na Allegro

 

Szczegółowa mapa turystyczna obejmująca teren Bornego Sulinowa, dawnego poligonu wojsk radzieckich, jezioro Pile, Kłomino, Zalewy Nadarzyckie i radziecką bazę rakiet nuklearnych w Kolonii Brzeźnica. Na rewersie umieszczono plan Bornego Sulinowa, mapę batymetryczną jeziora Pile, przedwojenną mapkę Kłomina (Westfalenhof), wykaz szlaków pieszych, konnych, rowerowych i nordic walking. Całość uzupełnia krótki informator zawierający opisy i zdjęcia atrakcji turystycznych. Na mapie umieszczono siatkę z koordynatami GPS. Rzeźba terenu została przedstawiona w postaci poziomic oraz cieniowania 3D. • Topografia: lasy, zabudowa, cmentarze, wody stojące, wody płynące (4 kategorie), tereny podmokłe, granice oddziałów leśnych, maszty telekomunikacyjne, wieże
 • Nazewnictwo: nazwy miejscowości, leśnictw, gór, wód płynących i stojących, nazwy lokalne (tradycyjne)
 • Administracja: granice gmin
 • Komunikacja: drogi utwardzone (4 kategorie), drogi gruntowe (2 kategorie), koleje, parkingi, stacje paliw, przystanki autobusowe
 • Szlaki turystyczne: szlaki piesze, rowerowe, konne, kajakowe, nordic walking
 • Historia: pałace, kościoły, ruiny, grodziska, bunkry, miejsca pamięci
 • Przyroda: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, zabytkowe parki wiejskie
 • Obiekty bazy noclegowej: pensjonaty, campingi, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie
 • Wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej, punkty widokowe, miejsca odpoczynku
 • Leśnictwo: leśniczówki, nadleśnictwa, numery dojazdów pożarowych
 • Rzeźba terenu: warstwice w skoku 10 m, punkty wysokościowe, cieniowanie 3D
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′.