Gmina Polanów | mapa turystyczna

 

Skala: 1:50.000


Format: ~A2


Języki: polski, niemiecki, angielski


Rok wydania: 2014


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-60286-25-8

Kup na Allegro

 

Mapa gminy Polanów, obejmująca wschodnią część Puszczy Koszalińskiej. Na potrzeby publikacji została wykonana inwentaryzacja szlaków pieszych, rowerowych i konnych. Dodatkowo na mapie znalazł sie nowo wyznaczony szlak – Pomorska Droga św. Jakuba. Całość uzupełnia wykaz znakowanych szlaków turystycznych. Rzeźba terenu została przedstawiona w postaci poziomic oraz cieniowania 3D. • Topografia: lasy, zabudowa, wody stojące, wody płynące (3 kategorie), tereny podmokłe
 • Nazewnictwo: nazwy miejscowości, leśnictw, gór, wód płynących i stojących, nazwy lokalne (tradycyjne)
 • Administracja: granice gmin
 • Komunikacja: drogi utwardzone (4 kategorie), drogi gruntowe (2 kategorie), parkingi, stacje paliw
 • Szlaki turystyczne: szlaki piesze, rowerowe, konne, kajakowe
 • Historia: pałace, kościoły, młyny, ruiny, grodziska, miejsca pamięci
 • Przyroda: rezerwaty przyrody, zabytkowe parki wiejskie
 • Obiekty bazy noclegowej: hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne
 • Wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej, punkty widokowe, miejsca odpoczynku
 • Rzeźba terenu: warstwice w skoku 10 m, punkty wysokościowe, cieniowanie 3D
 • Nawigacja: siatka kwadratów wraz ze skorowidzem miejscowości