Okolice Polanowa | mapa turystyczna

 

Skala: 1:50.000


Format: ~B2


Języki: polski, niemiecki, angielski


Rok wydania: 2019


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-65623-59-1

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna okolice Polanowa, legenda w językach: polskim, angielskim i niemieckim.  • Topografia: lasy, bagna, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
  • Nazewnictwo: miejscowości gminne i pozostałe, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
  • Architektura, zabytki i historia: zamki, ruiny, pałace, młyny, kościoły, grodziska, pomniki, elektrownie.
  • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, agroturystyka
  • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, atrakcje przyrodnicze, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa.
  • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi krajowe, wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, stacje paliw, parkingi.
  • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe, konne i nordic walking, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe, ścieżki rowerowe.
  • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej, miejsca odpoczynku.
  • Rzeźba terenu: warstwice w skoku 10 m, cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.