Historia militarna Pomorza Zachodniego

Nowa pozycja w zasobie wydawnictwa EKO-MAP poświęcona jest działaniom wojennym, mającym miejsce na Pomorzu Zachodnim w ostatnim tysiącleciu.

Historia militarna Pomorza Zachodniego” stanowi połączenie mapy turystyczno-historycznej z informatorem krajoznawczym. Na mapie zaznaczono lokalizacje prawie tysiąca obiektów: bunkrów, grup warownych, fortów, cmentarzy wojennych i jenieckich, pomników I- i II-wojennych, miejsc upamiętniających robotników przymusowych i zesłańców, muzeów, skansenów historycznych, miejsc katastrof lotniczych a także budowli związanych z odleglejszą historią, jak zamki, bramy i mury miejskie. Część opisową zajmuje obszerny informator ze zdjęciami, w którym zawarto informacje o ponad setce historycznych miejsc, które warto zobaczyć na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Mapa została wydana przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Fragment mapy Historia militarna Pomorza Zachodniego (EKO-MAP 2022)