Jezioro Dąbie | mapa turystyczna + plan batymetryczny GPS 3D

 

Skala: 1:25.000


Format: ~ B2 (66 x 47cm)


Język: PL


Rok wydania: 2021


Druk: dwustronny


ISBN: 978-83-66841-14-7

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna wraz z planem batymetrycznym jeziora Dąbie, legenda w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Część opisowa: informator turystyczny w języku polskim, ilustrowany zdjęciami.

  • Topografia: lasy, krzewy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: nazwy miejscowości, dzielnic i ulic, nazwy tradycyjne, nazwy wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: kościoły, cmentarze zabytkowe.
 • Noclegi i gastronomia: kempingi, domki letniskowe, pokoje gościnne, restauracje.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: autostrady, drogi krajowe, wojewódzkie, drugorzędne i gruntowe, linie kolejowe, stacje kolejowe, stacje paliw, parkingi, lotniska.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze i rowerowe.
 • Turystyka wodna i batymetria – żeglarstwo, wędkarstwo, kajakarstwo, nurkowanie: plaże, kąpieliska, przystanie jachtowe, slipy, pomosty istniejące i zniszczone, kładki wędkarskie, nawigacja świetlna, rośliny pływające, łąki podwodne, szuwary, powalone drzewa, głazy i inne przeszkody podwodne, sieci rybackie, izobaty w skoku 0,5 m.
 • Aktywny wypoczynek: stadiony i place sportowe, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′