Jezioro Jamno + Gmina Mielno | plan batymetryczny + mapa turystyczna GPS 3D

 

Skala: 1:30.000/1:50.000


Format: ~B2 (66 x 47 cm)


Język: polski


Rok wydania: 2019


Druk: jednostronny


ISBN: 978-83-65623-62-1

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna gminy Mielno wraz z terenami ościennymi, plan batymetryczny jeziora Jamno, legenda w językach: polskim i niemieckim.
Część opisowa: informator turystyczny w języku polskim, ilustrowany zdjęciami.

  • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, dzielnice, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: pałace, młyny, kościoły, wieże, grodziska, pomniki, latarnie morskie, bunkry.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, pola namiotowe, miejsca biwakowania, agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, pokoje gościnne.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, atrakcje przyrodnicze.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, stacje paliw, parkingi, przystanie rybackie, przystanki autobusowe.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, urzędy pocztowe.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe, konne i nordic walking, ścieżki rowerowe.
 • Turystyka wodna i batymetria – żeglarstwo, wędkarstwo, kajakarstwo, nurkowanie: wypożyczalnie sprzętu wodnego, przystanie jachtowe, slipy, miejsca wodowania łodzi, pomosty, rośliny pływające, szuwary, powalone drzewa, głazy i inne przeszkody podwodne, sieci rybackie, izobaty w skoku 0,5 m.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej, baseny, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku, kina.
 • Rzeźba terenu: warstwice w skoku 10 m, cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′