Jezioro Pile + Borne Sulinowo | plan batymetryczny + mapa turystyczna | GPS 3D


Skala: 1:12.500


Format: ~B2 (66 x 47 cm)


Języki: polski, niemiecki, angielski


Rok wydania: 2018


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-65623-34-8

Kup na Allegro

Część kartograficzna: szczegółowy plan batymetryczny jeziora Pile wraz z mapą turystyczną okolic i planem Bornego Sulinowa, skorowidz ulic, legenda w językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Część opisowa: trójwymiarowa wizualizacja ukształtowania dna jeziora Pile, informacje ogólne w językach: polskim, niemieckim i angielskim, zdjęcia.
 • Topografia: lasy, tereny przemysłowe, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości gminne i pozostałe, nazwy tradycyjne, nazwy obiektów historycznych i przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: kościoły, klasztory, ruiny, wieże, cmentarze zabytkowe, pomniki, muzea, historyczne militaria, bunkry.
 • Noclegi: pensjonaty, kempingi, pola namiotowe, miejsca biwakowania, ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, pokoje gościnne.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: drzewa pomnikowe, atrakcje przyrodnicze, punkty widokowe, nadleśnictwa, dojazdy pożarowe.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi krajowe, wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, koleje, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, lotniska, miejsca wodowania i postoju kajaków, przystanki autobusowe, warsztaty samochodowe, wulkanizacja.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe, przychodnie, szpitale, apteki, banki, kantory.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe, konne i nordic walking, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe.
 • Turystyka wodna i batymetria – żeglarstwo, wędkarstwo, kajakarstwo, nurkowanie: plaże, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego, przystanie jachtowe, slipy, miejsca wodowania łodzi, pomosty istniejące i zniszczone, kładki wędkarskie, łąki podwodne, szuwary, powalone drzewa, punkty czerpania wody, głazy i inne przeszkody podwodne, sieci rybackie, izobaty w skoku 1 m.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: baseny, wypożyczalnie rowerów, korty tenisowe, plenerowe stacje fitness, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 0,5′.