Jezioro Siecino + Złocieniec | mapa turystyczna + plan batymetryczny | GPS 3D


Skala: 1:12.500


Format: ~B2 (66 x 47 cm)


Języki: polski, niemiecki, angielski


Rok wydania: 2016


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-65623-00-3

Kup na Allegro


Część kartograficzna: plan batymetryczny jeziora Siecino wraz z mapą turystyczną okolic i trójwymiarową wizualizacją rzeźby dna; plan miasta Złocieniec.

Część opisowa: informator teleadresowy gminy Złocieniec. • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, wody, bagna, zabudowa, wody płynące.
 • Architektura, zabytki i historia: pałace, kościoły, wieże, cmentarze zabytkowe, pomniki
 • Budowle techniczne: maszty telekomunikacyjne, linie energetyczne.
 • Noclegi: pensjonaty, schroniska, kempingi, pola namiotowe, miejsca biwakowania, agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, pokoje gościnne.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie, puby.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, dojazdy pożarowe.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, koleje, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, przystanki autobusowe, sygnalizacja świetlna.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe, przychodnie, apteki, banki.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze i rowerowe, konne i nordic walking, ścieżki rowerowe.
 • Turystyka wodna i batymetria –  żeglarstwo, wędkarstwo, kajakarstwo, nurkowanie: plaże, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego, przystanie jachtowe, miejsca wodowania łodzi, pomosty istniejące i zniszczone, kładki wędkarskie, rośliny pływające, łąki podwodne, szuwary, punkty czerpania wody, głazy i inne przeszkody podwodne, strefy ciszy, izobaty w skoku 1 m.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja:  ośrodki jazdy konnej, plenerowe stacje fitness, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku.
 • Rozrywka: kina, amfiteatry
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 30″