Łobez miasto i gmina | mapa turystyczna GPS 3D

 

Skala:  Łobez 1:15.000 | Gmina Łobez 1:50.000


Format: ~B2


Języki: polski, angielski


Rok wydania: 2019


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-65623-54-6

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna gminy Łobez wraz z terenami ościennymi, plan miasta Łobez, mapy batymetryczne, legenda w językach: polskim, angielskim i niemieckim.
Część opisowa: informator turystyczny w językach: polskim i angielskim ilustrowany zdjęciami, informator teleadresowy. • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, nazwy tradycyjne, przedwojenne nazwy miejscowości, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: zamki, ruiny, pałace, młyny, kościoły, wieże, mury miejskie, grodziska, wiatraki, cmentarze zabytkowe, pomniki, kamienie milowe, historyczne militaria, bunkry, przebieg nasypów autostrady „Berlinki”.
 • Budowle techniczne: turbiny wiatrowe, maszty telekomunikacyjne, elektrownie, linie energetyczne.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, schroniska, kempingi, pola namiotowe, miejsca biwakowania, agroturystyka, domki letniskowe, pokoje gościnne.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie, puby.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki, dojazdy pożarowe.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi krajowe, wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, przystanki autobusowe, warsztaty samochodowe, wulkanizacja, sygnalizacja świetlna, myjnie samochodowe.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe, przychodnie, apteki, banki, kantory.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze i rowerowe, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe.
 • Turystyka wodna i batymetria – żeglarstwo, wędkarstwo, kajakarstwo, nurkowanie: plaże, kąpieliska, miejsca wodowania i postoju kajaków, miejsca przenoszenia kajaków, miejsca wodowania łodzi, łowiska, pomosty istniejące i zniszczone, kładki wędkarskie, powalone drzewa, punkty czerpania wody izobaty w skoku 0,5 m.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej, baseny, korty tenisowe, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku, kina.
 • Rzeźba terenu: warstwice w skoku 10 m, cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′