Mapa batymetryczna jeziora Woświn

Dostępna jest już mapa kolejnego dużego, zachodniopomorskiego jeziora.

Woświn jest największym jeziorem na Pojezierzu Ińskim oraz jednym z największych zbiorników na terenie Pomorza Zachodniego. Jego powierzchnia przekracza 750 ha, a głębokość maksymalna sięga niemal 30 metrów. Dno jeziora jest dość urozmaicone, zwłaszcza w centralnej części, gdzie podwodne górki tworzą długie łańcuchy, a kilkunastometrowe głębie sąsiadują z rozległymi płyciznami. Z tego powodu jest to jeden z najciekawszych akwenów wędkarskich w regionie.

Fragment mapy batymetrycznej jeziora Woświn (EKO-MAP 2019)

Pod koniec 2016 r. przeprowadzono szczegółowe pomiary batymetryczne jeziora Woświn połączone z terenową inwentaryzacją brzegów oraz badaniami pokrycia dna roślinnością podwodną. Ich efektem w pierwszej kolejności była elektroniczna mapa na echosondy Lowrance. Aktualnie oferta wydawnictwa EKO-MAP została uzupełniona o mapę w wersji papierowej, a wkrótce Woświn ukaże się również w postaci plików na telefony komórkowe.