Mapa okolic Ustki i Słupska

Ukazała się kolejna publikacja wydawnictwa EKO-MAP – tym razem dotycząca terenów województwa pomorskiego.

„Okolice Ustki i Słupska” to mapa turystyczno-przyrodnicza w skali 1:75.000, obejmująca obszar wybrzeża Bałtyku od Jarosławca do miejscowości Rowy, teren wokół Słupska oraz fragmenty dolin: Słupi, Wieprzy i Łupawy. W treści kartograficznej szczególnie wyeksponowano walory przyrodnicze i obiekty związane z ochroną przyrody: drzewa i głazy pomnikowe, zabytkowe parki dworskie, rezerwaty, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, a także fragmenty Słowińskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Jednym z miejsc, cieszących się w tym regionie szczególną popularnością, jest Orzechowska Wydma koło Ustki, z okazałymi wydmami, nieco przypominającymi te w okolicach Łeby i Czołpina. Przyrodę wydm można poznawać przemierzając 3-kilometrową ścieżkę edukacyjną. której przebieg wraz ze wszystkimi przystankami informacyjnymi został uwzględniony na mapie w postaci autonomicznego kadru. Ponadto mapa zawiera standardowe warstwy związane z aktywną turystyką: znakowane szlaki piesze i rowerowe, a także lokalizację zabytków, obiektów noclegowych, punktów widokowych i atrakcji przyrodniczych. Dla ułatwienia orientacji w terenie, zamieszczono numerację oddziałów leśnych oraz siatkę GPS w skoku 1′.