Mapy wędkarskie jezior szczecineckich

Oferta map batymetrycznych wydawnictwa EKO-MAP wzbogaciła się o kilka tytułów z terenu Pojezierza Szczecineckiego.

W lipcu wydano cztery nowe mapy, które zawierają informacje o 12 jeziorach powiatu szczecineckiego. Są to następujące akweny: Wierzchowo, Komorze, Lubicko Wielkie i Małe, Pile, Strzeszyn, Brody, Drężno, Kocie Duże i Małe, Strzeszyn, Trzesiecko i Wilczkowo. Podobnie jak w przypadku poprzednich publikacji dotyczących wód, mapy Pojezierza Szczecineckiego, oprócz dokładnej batymetrii, zawierają szereg informacji na temat lokalizacji obiektów, istotnych zwłaszcza dla wędkarzy. Podczas inwentaryzacji brzegów jezior, prowadzonej w latach 2015-2018, naniesiono wszystkie pomosty, stanowiska wędkarskie, przystanie wodne i miejsca wodowania łodzi, a także lokalizację przeszkód podwodnych. Ponadto mapy zawierają informacje o rozmieszczeniu roślinności przybrzeżnej i pływającej, a także o miejscach występowania podwodnych łąk, co jest szczególnie ważne podczas planowania połowów z łodzi. Każde jezioro przedstawiono zarówno w postaci barwnego planu batymetrycznego, jak i trójwymiarowej wizualizacji, plastycznie odwzorowującej rzeźbę dna.

Mapy powstały przy współpracy ze Szczecinecką Lokalną Organizacją Turystyczną. Oprócz pojedynczych arkuszy, dostępne są również zestawy kompletem map wszystkich wyżej wymienionych jezior.

 

Fragment jednej z map z zestawu Jeziora Szczecineckie