Mielno Sarbinowo Chłopy+ okolice | mapa turystyczna GPS 3D

 

Skala: okolice Mielna 1 : 50 000, plany miejscowości 1 : 15 000


Format: ~B2 (66 x 47 cm)


Język: polski


Rok wydania: 2024


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-66841-63-5

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna gminy Mielno wraz z terenami przyległymi, plany miejscowości: Mielno, Chłopy i Sarbinowo, mapa batymetryczna jeziora Jamno, legenda w językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Część opisowa: informator turystyczny w języku polskim, ilustrowany zdjęciami. • Topografia: lasy, sady, plantacje, roślinność krzewiasta, łąki, tereny przemysłowe, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, dzielnice, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: pałace, kościoły, ruiny, kaplice, wieże, mury miejskie, grodziska, cmentarze historyczne, pomniki, latarnie morskie, bunkry.
 • Budowle techniczne: turbiny wiatrowe, maszty telekomunikacyjne, linie energetyczne.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, pola namiotowe, agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, pokoje gościnne.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, punkty widokowe.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, stacje, parkingi, stacje paliw, miejsca postoju pojazdów, przystanie rybackie, przystanki autobusowe.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe, apteki.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe i nordic walking, ścieżki edukacyjne, drogi rowerowe.
 • Turystyka wodna: plaże, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego, przystanie jachtowe, pomosty.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: baseny, wypożyczalnie rowerów, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, miejsca odpoczynku.
 • Rozrywka, zwiedzanie: parki rozrywki, ekspozycje tematyczne, muzea.
 • Rzeźba terenu: warstwice, cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′.