Nadleśnictwo Połczyn | mapa turystyczno-przyrodnicza

 

Skala: 1:65.000


Format: ~ B2 (68 x 48cm)


Język: PL


Rok wydania: 2023


Druk: dwustronny, obustronnie laminowany


ISBN: 978-83-66841-60-4

[]

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna Nadleśnictwa Połczyn wraz z terenami ościennymi, mapy przebiegu ścieżek edukacyjnych, legenda.

Część opisowa: informator przyrodniczy, ilustrowany zdjęciami.

  • Topografia: lasy, sady, plantacje, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: zamki, ruiny, pałace, młyny, kościoły, kaplice, wieże, grodziska, wiatraki, cmentarze zabytkowe, pomniki, kamienie milowe.
 • Budowle techniczne: turbiny wiatrowe, maszty telekomunikacyjne, linie energetyczne.
 • Noclegi i gastronomia: hotele, motele, pensjonaty, pola namiotowe, miejsca biwakowania, agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe, kwatery łowieckie, restauracje.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, parki krajobrazowe, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, dojazdy pożarowe, oddziały leśne, granice nadleśnictw.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi krajowe, wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, lądowiska, przystanki autobusowe.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe, konne i nordic walking, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe, ścieżki rowerowe.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: plaże, ośrodki jazdy konnej, strzelnice, plenerowe stacje fitness, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′