Nadleśnictwo Świdwin | mapa turystyczna + informator przyrodniczy

 

Skala: 1:60.000


Format: ~ B2 (66 x 47cm)


Język: PL


Rok wydania: 2021


Druk: dwustronny


ISBN: 978-83-66841-03-1

[]

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna Nadleśnictwa Świdwin wraz z terenami ościennymi, schematy leśnych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, legenda w języku polskim.

Część opisowa: informator przyrodniczy, ilustrowany zdjęciami.

  • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, tereny wojskowe, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: zamki, ruiny, pałace, młyny, kościoły, wieże, mury miejskie, grodziska, wiatraki, cmentarze zabytkowe, pomniki, kamienie milowe, turbiny wiatrowe.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, schroniska, pola namiotowe, miejsca biwakowania, agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe, kwatery łowieckie, obszary programu „Zanocuj w lesie”.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, parki krajobrazowe, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki, dojazdy pożarowe, oddziały leśne, granice nadleśnictwa.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, lotniska.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe, konne i nordic walking, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe, ścieżki rowerowe.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej, baseny, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku, plaże, łowiska.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′.