Nadleśnictwo Tychowo | mapa turystyczno-przyrodnicza

 

Skala: 1:50.000


Format: ~B2 (66 x 47 cm)


Język: polski


Rok wydania: 2013


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-60286-63-0

[]

 

Część kartograficzna: mapa turystyczno-przyrodnicza nadleśnictwa Tychowo wraz z terenami ościennymi, mapa ścieżki edukacyjnej w leśnictwie Krępa, legenda w języku polskim.
Część opisowa: informator turystyczny w języku polskim ilustrowany zdjęciami. • Topografia: lasy, sady, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości gminne i pozostałe, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: pałace, młyny, kościoły, ruiny, wieże, grodziska, pomniki, miejsca pamięci, kamienie milowe.
 • Budowle techniczne: maszty telekomunikacyjne, mosty, elektrownie.
 • Noclegi: pensjonaty, kempingi, pola namiotowe, miejsca biwakowania, kwatery łowieckie.
 • Gastronomia: restauracje, bary.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki, dojazdy pożarowe, oddziały leśne, granice nadleśnictw.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi krajowe, wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, dworce, stacje, kolej wąskotorowa, stacje paliw, parkingi, lotniska, przystanki autobusowe.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe i nordic walking, ścieżki edukacyjne.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku, przystanie wodne.
 • Rzeźba terenu: warstwice w skoku 10 m, punkty wysokościowe.