Nadleśnictwo Ustka | mapa turystyczno-przyrodnicza

 

Skala: 1:75.000


Format: ~ B2 (66 x 46cm)


Język: polski


Rok wydania: 2018


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-65623-35-5

 

 

Część kartograficzna: mapa turystyczno-przyrodnicza nadleśnictwa Ustka wraz z terenami ościennymi, mapa ścieżki edukacyjnej „Orzechowska Wydma”, legenda w językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Część opisowa: leśny informator turystyczny ilustrowany zdjęciami. • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, tereny wojskowe, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: zamki, ruiny, pałace, kościoły, wieże, grodziska, latarnie morskie.
 • Budowle techniczne: turbiny wiatrowe, elektrownie.
 • Noclegi i gastronomia: hotele, motele, pensjonaty, pola namiotowe, agroturystyka, restauracje.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, parki narodowe i krajobrazowe, atrakcje przyrodnicze, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki, oddziały leśne, granice nadleśnictw.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi ekspresowe, krajowe i wojewódzkie, drogi drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, porty.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze i rowerowe, ścieżki edukacyjne.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: baseny, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku, parki rozrywki, ogrody zoologiczne, muzea.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′.