Nowości z okolic Koszalina

Pod koniec sezonu 2018 ukazały się dwie publikacje turystyczne, związane ze stolicą Pomorza Środkowego.

Pierwsza z nich to Mapa szlaków kajakowych powiatu koszalińskiego, obejmująca rzeki: Radew, Chotlę, Unieść, Grabową (do ujścia w Darłowie) i Dzierżęcinkę. Każda z wodnych tras została szczegółowo opisana, z uwzględnieniem czasu przepłynięcia, możliwości noclegów i miejsc przenoszenia kajaków. W części kartograficznej, oprócz szlaków kajakowych, znalazły się informacje o lokalizacji wszelkich okolicznych atrakcji turystycznych, przyrodniczych i historycznych, a także przebiegi znakowanych szlaków rowerowych i pieszych. Treść turystyczną zaprezentowano w dwóch językach – polskim i niemieckim. Mapa powstała przy współpracy z lokalnymi organizatorami spływów kajakowych oraz ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego.

Z kolei piechurów i rowerzystów powinna zainteresować najnowsza mapa Góry Chełmskiej, którą opracowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Główną jej część stanowi opracowanie kartograficzne w skali 1:15.000, obejmujące cały masyw od wschodnich krańców Koszalina, do Sianowa na północnym wschodzie i Jezior Lubiatowskich na południu. Mapa uwzględnia zaktualizowane przebiegi wszystkich szlaków pieszych i rowerowych, tras rekreacyjnych i biegowych, ścieżek edukacyjnych, a także planowanych tras Single Track. Dodatkowo oznaczono lokalizację nowo utworzonych polan rekreacyjnych, miejsc odpoczynku, tablic edukacyjnych i miejsc odpoczynku, które powstały w ramach ostatnio realizowanych inwestycji związanych z rewitalizacją Góry Chełmskiej. Uzupełnienie stanowi krótki informator turystyczny wraz z opisami atrakcji i znakowanych szlaków turystycznych.

Obie publikacje są dostępne w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej w Koszalinie.

Fragment mapy turystycznej „Góra Chełmska”