Powiat koszaliński | mapa przyrodnicza

 

Skala: 1:75.000


Format: ~B1


Język: polski


Rok wydania: 2011


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-60286-32-9

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa przyrodnicza powiatu koszalińskiego wraz z terenami ościennymi, skorowidz miejscowości, legenda w języku polskim.

Część opisowa: informator przyrodniczy ilustrowany zdjęciami.  • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, bagna, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
  • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, dzielnice, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
  • Architektura, zabytki i historia: zamki, pałace, młyny, kościoły, grodziska, latarnie morskie.
  • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, pola namiotowe, miejsca biwakowania, agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe.
  • Gastronomia: restauracje, bary.
  • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, atrakcje przyrodnicze, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa.
  • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, kolej wąskotorowa, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, lotniska.
  • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze i rowerowe.
  • Rzeźba terenu: warstwice w skoku 10 m