Powiat świdwiński | przewodnik przyrodniczy


Format: 21 x 12 cm


Liczba stron: 144


Języki: polski, angielski


Oprawa: spiralna


Rok wydania: 2014


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-60286-20-3

Kup na Allegro

 

Obszerna publikacja na temat walorów przyrodniczych powiatu świdwińskiego, z licznymi zdjęciami, mapami oraz opisami atrakcji przyrodniczych, interesujących gatunków fauny i flory, a także znakowanych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych. Przewodnik zawiera część kartograficzną z atlasem powiatu świdwińskiego w skali 1:50.000. 

Spis treści:

Rozdział 1. Geografia
Wysoczyzna Łobeska • Pojezierze Drawskie • Puszcza Koszalińska.

Rozdział 2. Wody
Jezioro Klęckie • Jezioro Kołackie • Jezioro Oparzno • Jeziora rynnowe • Dorzecze Regi • Kraina Drawy i Dębnicy • Parsęta i Mogilica • Wogra.

Rozdział 3. Fauna
Bezkręgowce • Ryby • Płazy • Gady • Ssaki • Gatunki zwierząt objęte ochroną ścisłą.

Rozdział 4. Flora
Lasy • Zbiorowiska łąkowe • Torfowiska i tereny podmokłe • Gatunki roślin objęte ochroną ścisłą.

Rozdział 5. Ochrona przyrody
Leśna eko-edukacja • Pomniki przyrody • Użytki ekologiczne • Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe • Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie” • Obszary Natura 2000 • Drawski Park Krajobrazowy • Dolina Pięciu Jezior • Torfowisko Toporzyk • Parki zabytkowe • Park Zdrojowy w Połczynie-Zdroju.

Rozdział 6. Park w Krzecku
Krzecko – dawny majątek rodu von Goltz • Założenie parku • Prace inwentaryzacyjne • Budowa ścieżki przyrodniczej • Wybrane gatunki dendroflory parku w Krzecku • Buk pospolity (odmiana czerwonolistna) • Daglezja zielona • Kasztanowiec zwyczajny • Bluszcz pospolity • Magnolia japońska • Tulipanowiec amerykański • Modrzew europejski • Choina kanadyjska • Sosna wejmutka • Wiąz górski • Dąb szypułkowy • Dąb czerwony • Cis pospolity.

Rozdział 7. Ścieżki przyrodnicze
Kłodzińskie Góry i Dolina Pokrzywnicy • Torfowisko Karsibór • Dbając o figurę poznaję naturę • Jezioro Czapli • Wokół Kurhanów

Kartografia
Powiat świdwiński – atlas turystyczno-przyrodniczy