Prace batymetryczne na jeziorze Wielimie

W sierpniu zakończyły się pomiary głębokości jeziora Wielimie.

Ten największy akwen w powiecie szczecineckim, należy jednocześnie do najpłytszych jezior w regionie. Wielimie zajmuje aż 17 km kw. powierzchni, a jego maksymalna głębokość nie sięga nawet 6 metrów. Duża część zbiornika jest niemal niedostępna dla łodzi z powodu rozległych płycizn porośniętych roślinnością podwodną. Dawniej jezioro było znane z okazałych szczupaków i sandaczy, ale od kiedy wprowadzono tu intensywną gospodarkę rybacką, jego znaczenie wśród wędkarzy zdecydowanie zmalało.

W czasie pomiarów okazało się, że dno zbiornika jest mimo wszystko dość urozmaicone. Nie brakuje 2-3 metrowych, podwodnych górek, a przy północnych brzegach oraz obok wyspy Małe Grądy zostały zlokalizowane podwodne rowy, których głębokość sięga 5,5 i 5,7 m.

Wyniki pomiarów docelowo mają zostać wykorzystane do opracowania kilku nowych publikacji. Już niebawem ukaże się elektroniczna mapa batymetryczna jeziora Wielimie na echosondy Lowrance. Planowane jest też wydanie mapy turystyczno-wędkarskiej okolic Szczecinka, w której znajdą się m. in. opracowania batymetryczne szczecineckich jezior (Wielimie, Trzesiecko i Wilczkowo). Ponadto wyniki pomiarów będą wykorzystane w „Atlasie jezior Pojezierza Drawskiego i Szczecineckiego”, którego wydanie zaplanowano na pierwszą połowę przyszłego roku.