Puszcza Bukowa – Szczeciński Park Krajobrazowy | mapa turystyczna GPS 3D

 

Skala: 1:25.000


Format: ~B2 (66×47 cm)


Język: polski


Rok wydania: 2019


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-65623-43-0

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna Puszczy Bukowej, współczesna i historyczna mapa okolic Jeziora Szmaragdowego, legenda w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Część opisowa: informator turystyczny ilustrowany zdjęciami. • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, tereny wojskowe, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości gminne i pozostałe, dzielnice, nazwy tradycyjne i przedwojenne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: kościoły, wieże, ruiny, grodziska, pomniki, kamienie przydrożne, bunkry.
 • Budowle techniczne: maszty telekomunikacyjne, linie energetyczne.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, schroniska, pola namiotowe, domki letniskowe.
 • Gastronomia: restauracje, bary.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, głazy narzutowe, skały, punkty widokowe, leśniczówki, dojazdy pożarowe, oddziały leśne, granice nadleśnictw.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, stacje, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, przystanki autobusowe.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, szpitale.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze i rowerowe, ścieżki edukacyjne.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: plaże, pola golfowe, strzelnice, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, miejsca odpoczynku.
 • Rzeźba terenu: warstwice, cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′