Puszcza Goleniowska + Goleniów | mapa turystyczna GPS 3D

 

Skala: 1 : 60 000


Format: ~B2 (66 x 47 cm)


Język: polski


Rok wydania: 2023


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-66841-52-9

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna Puszczy Goleniowskiej w skali 1:60.000, plan centrum miasta Goleniów w skali 1:10.000, legenda w językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Część opisowa: zdjęcia i opisy atrakcji turystycznych w języku polskim.

  • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, dzielnice, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: pałace, młyny, kościoły, ruiny, wieże, mury miejskie, grodziska, pomniki, kamienie milowe.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, pola namiotowe, agroturystyka, kwatery łowieckie, domki letniskowe.
 • Gastronomia: restauracje, kawiarnie.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, atrakcje przyrodnicze, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki, dojazdy pożarowe, oddziały leśne, granice nadleśnictw.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie i drogi drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, lotniska, sygnalizacja świetlna.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe, przychodnie, szpitale, apteki, banki, kantory.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe i konne, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe, ścieżki rowerowe.
 • Turystyka wodna: plaże, przystanie jachtowe, miejsca wodowania i postoju kajaków, punkty czerpania wody.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, miejsca odpoczynku.
 • Rozrywka, zwiedzanie: kina, amfiteatry, muzea.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′