Radew + Jezioro Rosnowskie, Hajka i Kamienne | mapa turystyczna + plany batymetryczne

 

Skala: 1:75.000


Format:  89 x 21 cm


Języki: polski, niemiecki, angielski


Rok wydania: 2017


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-65623-14-0

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa turystyczno-kajakowa rzeki Radew, mapy batymetryczne jezior: Rosnowskiego, Hajka i Kamiennego, legenda w językach: polskim, niemieckim i angielskim.

  

 • Topografia: lasy, sady, bagna, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: nazwy miejscowości, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: pałace, młyny, kościoły, ruiny, wieże, grodziska, pomniki, kamienie milowe.
 • Budowle techniczne: maszty telekomunikacyjne, mosty, elektrownie, linie energetyczne.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, pola namiotowe, miejsca biwakowania, agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, atrakcje przyrodnicze, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi krajowe, wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, kolej wąskotorowa, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, lotniska.
 • Szlaki turystyczne: szlaki kajakowe, znakowane szlaki piesze i rowerowe.
 • Turystyka wodna i batymetria – żeglarstwo, wędkarstwo, kajakarstwo, nurkowanie: miejsca przenoszenia kajaków, plaże, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego, miejsca wodowania łodzi, punkty czerpania wody, głazy i inne przeszkody podwodne, izobaty w skoku 1 m.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′