Szczecinek + Wielimie, Trzesiecko i Wilczkowo | mapa turystyczna + plany batymetryczne GPS 3D


Skala: 1:15.000


Format: ~B2 (66 x 47 cm)


Języki: polski, niemiecki, angielski


Rok wydania: 2021


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-66841-13-0

Kup na Allegro


Część kartograficzna: plan Szczecinka wraz z mapą turystyczną okolic miasta, mapy batymetryczne jezior: Wielimie, Szczecinek i Wilczkowo, legenda w językach: polskim, angielskim i niemieckim. • Topografia: lasy, tereny przemysłowe, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości, dzielnice, nazwy tradycyjne, nazwy wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: zamki, pałace, młyny, kościoły, kaplice, wieże, pomniki, kapliczki przydrożne, rzeźby religijne, historyczne militaria, bunkry, fontanny.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, pola namiotowe.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie, puby.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, atrakcje przyrodnicze, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, dworce, stacje, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, przystanki autobusowe.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe, przychodnie, szpitale, apteki.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze i rowerowe, ścieżki edukacyjne.
 • Turystyka wodna i batymetria – żeglarstwo, wędkarstwo, kajakarstwo, nurkowanie: plaże, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego, miejsca wodowania łodzi, pomosty istniejące i zniszczone, kładki wędkarskie, rośliny pływające, łąki podwodne, szuwary, powalone drzewa, punkty czerpania wody, głazy i inne przeszkody podwodne, izobaty w skoku 0,5 m.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: baseny, wypożyczalnie rowerów, korty tenisowe, skateparki, plenerowe stacje fitness, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku.
 • Rozrywka, zwiedzanie: kina, muzea.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′