Szczecinek + jezioro Trzesiecko i Wilczkowo | plan miasta + mapa batymetryczna | GPS 3D


Skala: 1:10.000


Format: ~B2 (66 x 47 cm)


Języki: polski, niemiecki, angielski


Rok wydania: 2016


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-65623-00-3

Kup na Allegro


Część kartograficzna: mapy batymetryczne jezior: Trzesiecko i Wilczkowo, plan miasta Szczecinek, legenda w językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Część opisowa: trójwymiarowa wizualizacja ukształtowania dna jezior, zdjęcia i opisy w językach: polskim, niemieckim i angielskim. • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Architektura, zabytki i historia: zamki, pałace, kościoły, wieże, pomniki, muzea, historyczne militaria, bunkry.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, schroniska.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie, puby.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: drzewa pomnikowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi krajowe, wojewódzkie i drogi drugorzędne, drogi gruntowe, koleje, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, postoje taksówek, przystanki autobusowe.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe, przychodnie, szpitale, apteki, banki, kina.
 • Turystyka wodna i batymetria – żeglarstwo, wędkarstwo, kajakarstwo, nurkowanie: plaże, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego, przystanie jachtowe, slipy, miejsca wodowania łodzi, przystanie statków wycieczkowych, pomosty istniejące i zniszczone, kładki wędkarskie, rośliny pływające, łąki podwodne, szuwary, powalone drzewa, punkty czerpania wody, głazy i inne przeszkody podwodne, izobaty w skoku 0,5 m.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: baseny, wypożyczalnie rowerów, korty tenisowe, plenerowe stacje fitness, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 0,5′.