Wieleń miasto i gmina | mapa turystyczna + plan miasta | GPS 3D

 

Skala: 1:50.000


Format: ~B2 (67 x 47 cm)


Język: polski


Rok wydania: 2016


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-65623-03-4

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna gminy Wieleń wraz z terenami ościennymi, plan miasta Wieleń, mapy batymetryczne, legenda w językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Część opisowa: informator turystyczny w języku polskim, ilustrowany zdjęciami. • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, bagna, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości gminne i pozostałe, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: pałace, kościoły, ruiny, wieże, młyny, grodziska, pomniki, kamienie milowe, fontanny.
 • Budowle techniczne: śluzy, jazy, maszty telekomunikacyjne.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, pola namiotowe, miejsca biwakowania, agroturystyka.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki, dojazdy pożarowe, punkty czerpania wody.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, koleje, dworce, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, miejsca wodowania i postoju kajaków, przystanki autobusowe, warsztaty samochodowe, wulkanizacja, sygnalizacja świetlna.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe, przychodnie, apteki, banki.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe, konne i nordic walking, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej, plenerowe stacje fitness, stadiony i place sportowe, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku.
 • Rzeźba terenu: warstwice w skoku 10 m, cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′