Wybrzeże Środkowe: Gąski – Mielno – Dąbki – Darłowo – Jarosławiec | mapa turystyczna

 

Skala: 1:60.000


Format: B1 (98 x 68 cm)


Języki: polski, angielski, niemiecki


Rok wydania: 2020


Druk: jednostronny


ISBN: 978-83-65623-88-1

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna wybrzeża Bałtyku obejmująca pas terenu od Pleśnej do Jarosławca wraz z Koszalinem, Górą Chełmską, Sianowem i Sławnem

Część opisowa: legenda w językach: polskim, angielskim i niemieckim, zdjęcia atrakcji turystycznych.

  • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, tereny wojskowe, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, dzielnice, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: zamki, ruiny, pałace, młyny, kościoły, kaplice, wieże, mury miejskie, grodziska, wiatraki, cmentarze zabytkowe, pomniki, latarnie morskie, historyczne militaria, bunkry.
 • Budowle techniczne: turbiny wiatrowe, maszty telekomunikacyjne, mosty, linie energetyczne.
 • Noclegi i gastronomia: hotele, motele, pensjonaty, schroniska, kempingi, pola namiotowe, agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, restauracje.
 • Przyroda: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, atrakcje przyrodnicze, głazy narzutowe, punkty widokowe.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi ekspresowe, drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, dworce, stacje, kolej wąskotorowa, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, lądowiska, lotniska, porty, przystanie rybackie, przeprawy wodne.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, urzędy pocztowe.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze i rowerowe.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: przystanie jachtowe, baseny, wypożyczalnie rowerów, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, miejsca odpoczynku, parki rozrywki, muzea.
 • Rzeźba terenu: warstwice w skoku 5 m, cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′