Wysoczyzna Łobeska w skali 1:100.000

Najnowsza publikacja wydawnictwa EKO-MAP łączy w sobie cechy mapy turystycznej i kompaktowego informatora krajoznawczego. Na rewersie (podobnie jak w przypadku wcześniejszej mapy Drawskiego Parku Krajobrazowego) przedstawiono zdjęcia i krótkie opisy stu atrakcji – jezior, rzek, pomników przyrody, historycznych cmentarzy, miejsc pamięci, a także zabytkowych pałaców, kościołów i zamków. Część kartograficzna obejmuje cały region Wysoczyzny Łobeskiej wraz z sąsiednimi terenami – czyli niemal kompletny powiat świdwiński, oraz 2/3 powiatu łobeskiego.

Mapa jest dostępna w sprzedaży stacjonarnej i internetowej.

Kup na Allegro