Wznowienia map z okolic Szczecinka i Bornego Sulinowa

Na początku sezonu wakacyjnego ukazały się dwa wznowienia map związanych z Pojezierzem Szczecineckim.

Mapa „Borne Sulinowo + poligon radziecki”, wydana po raz pierwszy w 2014 r., doczekała się aktualizacji planu miasta i topografii całego borneńskiego poligonu. Zmiany dotyczyły nie tylko znakowanych tras, ale też infrastruktury turystycznej, fortyfikacji Wału Pomorskiego oraz dostępności i numeracji dróg leśnych. Rozbudowano też część opisową dotyczącą szlaków i atrakcji, a do planu Bornego Sulinowa dodano fragment jeziora Pile wraz ze szczegółową batymetrią.

Fragment mapy Borne Sulinowo + poligon radziecki

„Powiat szczecinecki” dotychczas był wydawany na dużym arkuszu. Tym razem został on zmniejszony do standardowego formatu B2, a skalę zmieniono na 1:110.000, przy czym zachowano szczegółowość topograficzną poprzedniej mapy. W części opisowej zrezygnowano z planów miast (Szczecinka, Bornego Sulinowa, Białego Boru i Barwic), a w ich miejsce pojawiły się zdjęcia i opisy kilkudziesięciu atrakcji turystycznych – zabytków, jezior, rezerwatów przyrody i muzeów, które warto odwiedzić będąc w okolicach Szczecinka.

Mapy są dostępne w punktach informacji turystycznej i księgarniach oraz w sprzedaży internetowej.