Wznowienie mapy gminy Łobez

W 2019 r. ukazało się kolejne wydanie mapy turystycznej gminy Łobez.

Jest to już piąta edycja popularnej mapy, obejmującej gminę Łobez oraz sąsiadujące z nią tereny. W treści turystycznej ujęto zarówno zaktualizowane szlaki piesze i rowerowe, jak i wszelkie atrakcje turystyczne, przyrodnicze i historyczne. Wędkarzy ucieszy z pewnością fakt, że na mapie umieszczono m. in. bardzo dokładne plany batymetryczne jezior: Dybrzno, Karwowo, Klępnicko, Chełm i Unimskiego, wykonane na podstawie najnowszych pomiarów głębokościowych. Znalazło się też miejsce na plan miasta w skali 1:15.000, a także krótki informator turystyczny ze zdjęciami, uzupełniony bazą teleadresową.

Mapa powstała przy współpracy z Urzędem Miejskim w Łobzie.