Wznowienie mapy gminy Złocieniec

Na początku roku ukazało się wznowienie mapy turystycznej gminy Złocieniec.

Jest to już trzecie wydanie publikacji opisującej okolice Złocieńca – czyli centralną część Pojezierza Drawskiego. Część kartograficzna zawiera plan miasta oraz zaktualizowaną mapę gminy w skali 1:50.000. Oprócz treści topograficznej i turystycznej, naniesiono uproszczone dane batymetryczne dużych jezior: Lubie, Siecino, Wilczkowo, Krosino i Wąsosze, w skoku głębokości wynoszącym 5 m. W porównaniu do poprzednich edycji część tekstowa została wzbogacona o wykaz 50 atrakcji turystycznych, opisanych w językach: polskim i angielskim oraz zilustrowanych zdjęciami. Dodatkowo zamieszczono nowy wykaz obiektów bazy noclegowej i gastronomicznej wraz z ich lokalizacjami na mapie.

Mapa powstała przy współpracy z Centrum Informacji Turystycznej oraz z Referatem Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.