Wznowienie mapy okolic Mielna

Po dziesięciu latach od pierwszego wydania mapa turystyczna okolic Mielna doczekała się wznowienia.

Zasięg mapy obejmuje środkowe wybrzeże Bałtyku (od Gąsek do jeziora Bukowo wraz z Dąbkami), należące do najpopularniejszych miejsc letniego wypoczynku w Polsce. Ogólna część kartograficzna została przedstawiona w skali 1:50.000. Na rewersie zamieszczono szczegółowe plany miejscowości: Mielno, Sarbinowo i Chłopy w skali 1 : 15 000, plan batymetryczny jeziora Jamno oraz kompaktowy informator turystyczny na temat atrakcji wymienionych miejscowości i ich okolic.

Mapa powstała przy współpracy z Centrum Informacji Turystycznej w Mielnie.