Zabytki Drawska Pomorskiego | mapa turystyczna

 

Skala: 1 : 15 000


Format: 40 x 34 cm)


Język: PL


Rok wydania: 2022


Druk: 2-stronny


ISBN: 978-83-66841-39-0

 

 

Część kartograficzna: plan Drawska Pomorskiego, indeks ulic, legenda w języku polskim.

Część opisowa: informator turystyczny na temat zabytków Drawska Pomorskiego, ilustrowany zdjęciami.

  • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: nazwy miejscowości, ulic, obiektów użyteczności publicznej, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: młyny, kościoły, mury miejskie, pomniki.
 • Noclegi: hotele, pensjonaty, schroniska, pola namiotowe, ośrodki wypoczynkowe, kwatery łowieckie, domki letniskowe, pokoje gościnne.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, nadleśnictwa.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi krajowe, wojewódzkie i drugorzędne, linie kolejowe, dworce, stacje paliw, parkingi.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe, szpitale.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe i nordic walking.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: plaże, kąpieliska, slipy, korty tenisowe, skateparki, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, miejsca odpoczynku.
 • Rozrywka, zwiedzanie: kina, amfiteatry, muzea.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D.