Złocieniec miasto i gmina | mapa turystyczna

 

Skala: 1:50.000


Format: ~ B2 (66 x 46cm)


Języki: polski, angielski


Rok wydania: 2018


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-65623-16-4

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna gminy Złocieniec wraz z terenami ościennymi, plan miasta Złocieniec, uproszczone mapy batymetryczne jezior: Lubie, Siecino, Wąsosze, Wilczkowo, Krosino, skorowidz ulic, legenda w językach: polskim i angielskim

Część opisowa: informator turystyczny w językach: polskim i angielskim, ilustrowany zdjęciami. 

 • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, tereny wojskowe, bagna, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, dzielnice, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: pałace, młyny, kościoły, ruiny, wieże, grodziska, wiatraki, cmentarze zabytkowe, pomniki, kamienie milowe, historyczne militaria, fontanny, kuźnie ceramiczne.
 • Budowle techniczne: maszty telekomunikacyjne, linie energetyczne.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, schroniska, kempingi, pola namiotowe, miejsca biwakowania, agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe, kwatery łowieckie, domki letniskowe, pokoje gościnne.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie, puby.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, atrakcje przyrodnicze, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki, dojazdy pożarowe.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi krajowe, wojewódzkie idrugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, przystanki autobusowe, warsztaty samochodowe, wulkanizacja, sygnalizacja świetlna, przeprawy promowe, myjnie samochodowe.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe, przychodnie, szpitale, apteki, banki.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe, konne i nordic walking, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe, ścieżki rowerowe.
 • Turystyka wodna i batymetria – żeglarstwo, wędkarstwo, kajakarstwo, nurkowanie: miejsca wodowania i postoju kajaków, plaże, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego, przystanie jachtowe, slipy, miejsca wodowania łodzi, łowiska, punkty czerpania wody, izobaty w skoku 5 m.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej,plenerowe stacje fitness, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku.
 • Rozrywka, zwiedzanie: kina, amfiteatry, muzea.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′