Złocieniec w trzech językach

Złocieniec doczekał się przewodnika turystycznego na temat krajoznawczych i przyrodniczych walorów miasta i jego okolic.

Treść przewodnika „Złocieniec + okolice” zawiera tekst w językach: polskim, niemieckim i angielskim. W 72-stronicowej książce znalazły się informacje na temat najważniejszych obiektów na terenie gminy: zabytków, jezior i atrakcji przyrodniczych. W części dotyczącej aktywnej turystyki skatalogowano wszystkie znakowane szlaki rowerowe i piesze, a także ścieżki edukacyjne i trasy nordic walking. Całość uzupełnia dokładny atlas turystyczny w skali 1:50.000, obejmujący gminę wraz z okolicznymi terenami Pojezierza Drawskiego. Przewodnik jest ilustrowany współczesnymi i archiwalnymi zdjęciami, mapkami oraz licznymi fotografiami lotniczymi. Publikacja powstała przy współpracy z Referatem Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Przewodnik turystyczny jest dostępny w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku w Złocieńcu.