Aktywny wypoczynek w okolicach Czaplinka

W ofercie Centrum Informacji Turystycznej w Czaplinku pojawiła się mapa turystyczna pt. „Czaplinek – wypoczywaj aktywnie!”.

Jest to pozycja wydana z myślą o tych turystach, których sposobem na spędzanie wolnego czasu jest poznawanie przyrodniczych i historycznych atrakcji, połączone z uczestnictwem w lokalnych wydarzeniach. Część kartograficzną wypełnia materiał związany z terenem Czaplinka oraz jego okolicami, obejmującymi centralną część Pojezierza Drawskiego. Część opisowa jest ilustrowana kilkudziesięcioma zdjęciami miejsc, które warto odwiedzić w mieście oraz w jego bliższym i dalszym sąsiedztwie. Praktyczne uzupełnienie stanowi informator teleadresowy oraz kalendarium imprez kulturalnych.

Mapa została wydana przy współpracy z Urzędem Miejskim w Czaplinku.