Powiat drawski | mapa turystyczna | GPS 3D

 

Skala: 1:140.000


Format: ~A2 (57 x 42 cm)


Język: polski


Rok wydania: 2021


Druk: dwustronny


ISBN: 978-83-65623-97-3

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna powiatu drawskiego wraz z terenami ościennymi, skorowidz miejscowości, legenda.

Część opisowa: informator turystyczny ilustrowany zdjęciami.

  • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny wojskowe, bagna, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: zamki, ruiny, pałace, młyny, kościoły, wieże, mury miejskie, grodziska, wiatraki, cmentarze zabytkowe, pomniki, muzea, kamienie milowe, historyczne militaria, bunkry, kuźnie ceramiczne.
 • Budowle techniczne: turbiny wiatrowe, elektrownie.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, schroniska, kempingi, pola namiotowe, miejsca biwakowania, agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe, kwatery łowieckie, domki letniskowe.
 • Gastronomia: restauracje, kawiarnie.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, parki krajobrazowe, atrakcje przyrodnicze, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi krajowe, wojewódzkie, drugorzędne i gruntowe, koleje, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, lotniska, przeprawy promowe.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, szpitale, kina.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe, konne i nordic walking, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe.
 • Turystyka wodna – żeglarstwo, wędkarstwo, kajakarstwo: plaże, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego, przystanie jachtowe, slipy, miejsca wodowania łodzi, łowiska.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej, informacja turystyczna, miejsca odpoczynku.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 2′