Powiat koszaliński | mapa turystyczna

 

Skala: 1:110.000


Format: ~B2 (66 x 47 cm)


Języki: polski, niemiecki


Rok wydania: 2021


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-66841-02-4

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna powiatu koszalińskiego wraz z terenami ościennymi, plan batymetryczny jeziora Jamno, mapa turystyczna centralnej części Góry Chełmskiej, legenda w językach: polskim i niemieckim.

Część opisowa: informator turystyczny w językach: polskim i niemieckim, ilustrowany zdjęciami. • Topografia: lasy, sady, plantacje, bagna, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, dzielnice, nazwy tradycyjne, przedwojenne nazwy miejscowości, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: zamki, ruiny, pałace, młyny, kościoły, kaplice, wieże, mury miejskie, grodziska, pomniki, latarnie morskie, kamienie milowe, elektrownie.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, schroniska, kempingi, pola namiotowe, miejsca biwakowania, agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe, kwatery łowieckie, domki letniskowe, pokoje gościnne.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie, puby, wędzarnie.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, kolej wąskotorowa, stacje paliw, parkingi, lotniska, porty, przystanie rybackie.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, urzędy pocztowe, przychodnie, szpitale, apteki, banki.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe i konne, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe, trasy rekreacyjne i Single Track.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: przystanie jachtowe, ośrodki jazdy konnej, baseny, wypożyczalnie sprzętu wodnego, strzelnice, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku, kina, amfiteatry, muzea.
 • Turystyka uzdrowiskowa: sanatoria, spa.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 5′.