Wznowienie przewodnika po ziemi złocienieckiej

Ukazała się trzecia edycja przewodnika na temat historycznych, przyrodniczych i krajoznawczych walorów Złocieńca i jego okolic.

Treść przewodnika turystycznego „Złocieniec + okolice” zawiera tekst w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Na 72 stronach znalazły się informacje na temat najważniejszych lokalnych atrakcji: zabytków architektury, jezior i osobliwości przyrodniczych. W części dotyczącej turystyki aktywnej opisano znakowane szlaki rowerowe i piesze, jak również ścieżki edukacyjne i trasy nordic walking. Praktyczne uzupełnienie publikacji stanowi dokładny atlas turystyczny w skali 1:50.000, obejmujący centralną część Pojezierza Drawskiego. Przewodnik został zilustrowany współczesnymi i archiwalnymi fotografiami oraz mapami, a także licznymi zdjęciami lotniczymi.

Publikacja została wydana przy współpracy z Centrum Informacji Turystycznej w Złocieńcu.