Gmina Gryfino | mapa turystyczna

 

Skala: 1:50 000


Format: ~B2 (66 x 47 cm)


Język: polski


Rok wydania: 2020


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-65623-92-8

[]

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna gminy Gryfino wraz z terenami ościennymi, plan miasta Gryfino, mapa batymetryczna Jeziora Wełtyńskiego, legenda w językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Część opisowa: informator turystyczny w języku polskim, ilustrowany zdjęciami. • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, tereny wojskowe, łąki, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, dzielnice, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: pałace, młyny, kościoły, kaplice, wieże, mury miejskie, ruiny, grodziska, cmentarze zabytkowe, pomniki, kamienie milowe, bunkry.
 • Budowle techniczne: turbiny wiatrowe, maszty telekomunikacyjne, mosty, linie energetyczne.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, parki krajobrazowe, atrakcje przyrodnicze, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, stacje, dworce, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, przystanki autobusowe, sygnalizacja świetlna.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe, przychodnie, szpitale, apteki, banki, kantory.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe, konne i nordic walking, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe, ścieżki rowerowe.
 • Turystyka wodna: plaże, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego, przystanie jachtowe, slipy, pomosty, śluzy, punkty czerpania wody.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej, baseny, pola golfowe, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku, kina, place zabaw.
 • Rzeźba terenu: warstwice w skoku 5 m, cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′.