Goleniów – miasto i gmina | mapa turystyczna GPS 3D

 

Skala: 1:10.000 / 1:60.000


Format: ~B2 (66×47 cm)


Języki: polski, angielski, niemiecki


Rok wydania: 2019


Wydawca: EKO-MAP


ISBN: 978-83-65623-44-7

[] 

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna gminy Goleniów wraz z terenami ościennymi, plan miasta Goleniów mapy batymetryczne, skorowidz ulic, legenda w językach: polskim, angielskim i niemieckim. • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, dzielnice, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: pałace, młyny, ruiny, kościoły, wieże, mury miejskie, grodziska, pomniki, fontanny, linie energetyczne.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, pola namiotowe, miejsca biwakowania, agroturystyka, domki letniskowe.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, atrakcje przyrodnicze, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie, drugorzędne i gruntowe, linie kolejowe, dworce, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, postoje taksówek, warsztaty samochodowe, wulkanizacja, sygnalizacja świetlna, myjnie samochodowe.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe, przychodnie, szpitale, apteki, banki, kantory.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe i konne, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe, ścieżki rowerowe.
 • Turystyka wodna: plaże, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego, przystanie jachtowe, miejsca wodowania i postoju kajaków, slipy, nawigacja świetlna.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej, baseny, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, miejsca odpoczynku.
 • Rozrywka, zwiedzanie: kina, amfiteatry, muzea.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′