Historia militarna Pomorza Zachodniego | mapa turystyczna

 

Skala: 1 : 285 000


Format: 98 x 68 cm


Język: PL


Rok wydania: 2022


Druk: 2-stronny


ISBN: 978-83-66841-44-4

[]

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna województwa zachodniopomorskiego wraz z terenami ościennymi, legenda w języku polskim.

Część opisowa: informator z opisami i zdjęciami obiektów i atrakcji turystycznych, związanych z historią militarną ziem Pomorza Zachodniego; opis rejonów pamięci narodowej (Wał Pomorski z grupami warownymi, Cedynia, Gozdowice, Siekierki).

   • Topografia: lasy, tereny wojskowe, zabudowa, wody stojące i płynące.
  • Nazewnictwo: miejscowości wojewódzkie, powiatowe, gminne i pozostałe, nazwy wód i obszarów chronionej przyrody.
  • Piktogramy: pomniki wojenne, cmentarze wojenne, obozy jenieckie, pola bitew, miejsca robót przymusowych, zamki, fortyfikacje miejskie, ruiny, forty, skanseny historyczne, muzea, bunkry, grupy warowne, historyczne militaria, miejsca katastrof lotniczych, lotniska.
  • Transport i komunikacja: autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie, drugorzędne i pozostałe, koleje.
  • Administracja: granice województw, powiatów i gmin.
  • Szlaki turystyczne: wojewódzkie trasy rowerowe.
  • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D.
  • Nawigacja: siatka GPS w skoku 10′