Świdwin + okolice | mapa turystyczna GPS 3D

 

Skala: 1:80.000


Format: ~ B2 (66 x 47cm)


Język: PL, DE


Rok wydania: 2021


Druk: dwustronny


ISBN: 978-83-66841-23-9

Kup na Allegro Kup w Księgarni Turystycznej

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna okolic Świdwina, plan miasta, mapy batymetryczne, indeks ulic, legenda w językach: polskim i niemieckim.

Część opisowa: informator turystyczny w językach: polskim i niemieckim, ilustrowany zdjęciami.

  • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: zamki, ruiny, pałace, młyny, kościoły, kaplice, wieże, mury miejskie, grodziska, wiatraki, cmentarze zabytkowe, pomniki, kamienie milowe.
 • Budowle techniczne: turbiny wiatrowe, linie energetyczne.
 • Noclegi: hotele, motele, pensjonaty, schroniska, pola namiotowe, agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe, kwatery łowieckie, pokoje gościnne.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, parki krajobrazowe, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi wojewódzkie, drugorzędne i pozostałe, linie kolejowe, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, lotniska, sygnalizacja świetlna.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe, przychodnie, apteki.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe, konne i nordic walking, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe, ścieżki rowerowe.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: plaże, łowiska, ośrodki jazdy konnej, baseny, plenerowe stacje fitness, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku.
 • Rzeźba terenu: warstwice w skoku 10 m, cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′