Wysoczyzna Łobeska – 100 atrakcji turystycznych | mapa turystyczna GPS 3D

 

Skala: 1:100.000


Format: ~B2 (66 x 47 cm)


Język: polski


Rok wydania: 2019


Druk: dwustronny


ISBN: 978-83-65623-70-6

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna Wysoczyzny Łobeskiej, legenda w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Część opisowa: informator turystyczny w języku polskim, ilustrowany zdjęciami.

  • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, tereny wojskowe, bagna, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości powiatowe, gminne i pozostałe, dzielnice, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: zamki, ruiny, pałace, młyny, kościoły, mury miejskie, grodziska, wiatraki, cmentarze zabytkowe, pomniki, kamienie milowe, bunkry.
 • Budowle techniczne: turbiny wiatrowe, maszty telekomunikacyjne, mosty, elektrownie, linie energetyczne.
 • Noclegi i gastronomia: hotele, motele, pensjonaty, pola namiotowe, miejsca biwakowania, agroturystyka, kwatery łowieckie, restauracje.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, parki krajobrazowe, atrakcje przyrodnicze, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi krajowe, wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, lotniska.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe, konne i nordic walking, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe, ścieżki rowerowe.
 • Turystyka wodna: plaże, kąpieliska, miejsca wodowania i postoju kajaków, łowiska.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: ośrodki jazdy konnej, baseny, informacja turystyczna, miejsca odpoczynku, muzea, sanatoria.
 • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 2′