Czaplinek miasto i gmina | mapa turystyczna GPS 3D

 

Skala: 1:65.000


Format: 64 x 43 cm)


Język: polski


Rok wydania: 2019


Druk: jednostronny


ISBN: 978-83-65623-64-5

Kup na Allegro

 

Część kartograficzna: mapa turystyczna gminy Czaplinek wraz z terenami ościennymi, plan miasta Czaplinek, legenda w języku polskim.

  • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, tereny wojskowe, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
 • Nazewnictwo: miejscowości gminne i pozostałe, nazwy tradycyjne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
 • Architektura, zabytki i historia: zamki, ruiny, pałace, młyny, kościoły, wieże, grodziska, wiatraki, cmentarze zabytkowe, pomniki, kamienie milowe, kuźnie ceramiczne, przebieg nasypów autostrady „Berlinki”.
 • Budowle techniczne: maszty telekomunikacyjne, linie energetyczne.
 • Noclegi: pensjonaty, schroniska, kempingi, pola namiotowe, miejsca biwakowania, agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe, kwatery łowieckie, domki letniskowe, pokoje gościnne.
 • Gastronomia: restauracje, bary, kawiarnie.
 • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, granice Drawskiego Parku krajobrazowego, atrakcje przyrodnicze, głazy narzutowe, punkty widokowe, nadleśnictwa, leśniczówki, dojazdy pożarowe, granice nadleśnictw.
 • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: drogi krajowe, wojewódzkie i drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, lotniska, przystanki autobusowe, sygnalizacja świetlna.
 • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe.
 • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe, konne i nordic walking, ścieżki edukacyjne, szlaki kajakowe.
 • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: plaże, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego, przystanie jachtowe, miejsca przenoszenia kajaków, slipy, miejsca wodowania łodzi, ośrodki jazdy konnej, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, przystanki informacyjne, miejsca odpoczynku, amfiteatry, muzea.
 • Rzeźba terenu: warstwice w skoku 10 m, cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′